Araç çubuğuna atla

Seyahat Acentaları TÜRSAB Genel Kuruluna Hazırlanıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB; Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerine duyuruda bulundu…
TÜRSAB Resmi web sitesinde yayınlanan duyuru şöyle:

Önemli Duyuru
Değerli üyelerimiz,

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunun 34 üncü maddesinin son fıkrası hükmü doğrultusunda 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda hüküm bulunmayan hallerde seçim yapılacak genel kurul toplantılarında 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun hükümlerinin kıyasen uygulanacağına ilişkin düzenlemeleri gereğince, seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık seyahat acentaları e-veri tabanında hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar ilgili yasa doğrultusunda 20 gün önce Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim zorunluluğu bulunmaktadır.

Yasanın bu hükmü doğrultusunda, Bakanlık seyahat acentaları e-veri tabanında hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesinin tarafımızdan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulması ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığınca yapılacak başkaca bir işlem kalmamıştır.

Genel Kurul toplantısına katılacaklar listenin 14.11.2011-20.11.2011 tarihleri arasında yedi gün süre ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sitesinde, Birlik merkezinde ve Kongrenin yapılacağı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye /İSTANBUL adresinde tüm üyelerin görüp inceleyebileceği şekilde 08:00-17:00 saatleri arasında askıya çıkarılacaktır. Bu süre 20.11.2011 tarihi saat 17:00 de sona ermektedir.

Birliğimize yasal süresi içerisinde başvuruda bulunduğu halde askı listesinde bilgileri yer almayan, eksik veya hatalı bilgileri bulunan üye seyahat acentalarımızın Genel Kurulda oy kullanmaya yetkili temsilci olarak göndereceği kişilerden; şahıs şirketleri için seyahat acentası sahibi olduğunu, tüzel kişiler için ise, şirketin ortağı, genel müdür veya şirket müdürü olduğunu kanıtlar belgeleri en geç 20.11.2011 tarihi saat 17.00 a kadar Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı na iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
TÜRSAB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir