Araç çubuğuna atla

DOĞAL AFETLER İLAHİ İKAZ MI?

Dünyada ve Türkiye’de zaman zaman insanları derinden etkileyen doğal afetler meydana gelmekte. İnsanların iradesi dışında gelişen; deprem, sel, heyelan, gibi olaylardan dolayı Vuslat Dergisi de, 134 sayısında “Doğal Afetler İlahi İkaz Mı?” diye soruyor…

Doğal Afetler

Dünyanın birçok yerinde deprem, sel, heyelan, yıldırım düşmesi, kasırga, fırtına gibi doğal afetler meydana gelmektedir. Bu doğal afetler insanlar üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Bu tür felaketler olduğunda, insanlar doğal olarak; neden oldu? Niçin oldu? vs. gibi sorular sormakta ve bu soruların cevabını aramaktadırlar.  

Kur’an ve Deprem

Hayat kitabımız Kur’an ışığında, bu olaylara baktığımızda geçmiş ümmetlerin helak sebeplerinin kendi elleriyle işlemiş oldukları; şirk, zina, haksızlık, gibi günahlardan kaynakladığını görmekteyiz. 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Âd ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının (Şuayb peygamberin kavminin) ve (Lut kavminin başları üstüne) ters dönen şehirlerin haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (İnanmadıkları için helâk oldular) Allah onlara zulmedecek değildi, fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler.” (Tevbe, 9/70)

Kavimlerin Helak Şekilleri

Nuh (a.s.), kendi kavmine gönderildi. Kavmi onu inkâr edince meşhur Nuh tufanında boğulup helâk oldular. Âd kavmine Hûd Peygamber gönderildi. Onlar şiddetli rüzgâr ile helâk oldu. Semud kavmine Sâlih Peygamber gönderildi, onlar da depremle helâk oldular. Hz. İbrahim’in kavmi ise sinekle helâk oldu; Medyen halkına Şuayb Peygamber gönderilmişti, onlar ateşle helâk oldular.

Görüldüğü gibi önce ki kavimlerin hepsinin bir helak sebepleri var. Ve hepsinin helak şekilleri doğal afetler olması düşündürücüdür.

Peki, Bu Ayki Dosya Konularında Neler Var?

Doç. Dr. A. Emin Çimen “Kur’an’da Helâk Uygulamaları ve Kavimlerin Helâk Sebepleri” isimli araştırma yazısında, helak uygulamasında ki, farka ve değişime dikkat çekmektedir.

Hüseyin Kerim Ece “Kur’an Açısından Deprem” başlıklı makalesinde depremin nedenlerini Kur’an penceresinden sizlerle paylaşmakta.

Süleyman Gülek “Doğal Âfetlerin Sebepleri” yazısında ayet ve hadisler ışığında depremin sebeplerini irdeliyor.

Sündüs Çil “Sünnetullah Kavramı Çerçevesinde Doğal Afetler” isimli makalesinde depremlere sünnetullah penceresinden baktığımızda; bu olaylarda pek çok hikmetin gizli olduğunu ve gerçekleşmesi kaçınılmaz olaylar olduklarını anlayabiliriz diyor. 

Prof. Dr. Ejder Okumuş “Depremler ve Din” isimli akademik çalışmasında depremi dini ve sosyolojik açıdan değerlendirmekte. 

Ahmet Varol, İslam dünyası köşesinde  “Baas Diktasının Batışı” makalesinde artık Zalim Baas rejiminin sonunun iyice yaklaştığını hatırlatıyor. 

Dergi hakkında detaylı bilgi için: 0216 612 78 22 web: www.vuslatdergisi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir