Araç çubuğuna atla

Atık Üreten 70 Bin Şirketten 56 Bini Kayıt Dışı, Geri Dönüşüm Hızı Artmalı

Sektörel Fuarcılık tarafından organize edilen IWES 2011 – 3. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi kapsamında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Sektör Buluşması” paneli düzenlendi. Panelde 26 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tartışıldı.
Oturum başkanlığını Emine Ercan Çubukçu’nun (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) yaptığı panele, Belgin Satıcı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Ekber Çavuşoğlu (TÜDAM – Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği), Nevzat Ceylan (TÜKÇEV – Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı) ve Mete İmer (ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) katıldı.

Yönetmelikte 3 yeni uygulama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Belgin Satıcı, 26 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hakkında bilgi vererek, ilk defa uygulanmaya başlayacak konularda açıklamalarda bulundu. Satıcı, bu yönetmelik ile kurumlara ambalaj atıklarının toplanması ile ilgili olarak üç yeni uygulama tercihi getirdiklerini belirtti. Belgin Satıcı “Şirketler isterlerse depozito uygulaması yapabilecek, isterlerse belediye ile sözleşme yapabilecek ya da lisans sahibi yetkilendirilmiş şirketlerle anlaşma yapabilecekler” dedi.

TÜDAM’dan Danıştay’a dava

Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği – TÜDAM Yönetim Kurulu Üyesi Ekber Çavuşoğlu ise konuşmasında, 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin finansal açıdan uygulanmasının mümkün olmadığını, yönetmeliğin kamu yararını düşünmekten uzak bazı kurumlara menfaat yaratmak amacıyla hayata geçirildiğini düşündüklerini ifade etti. Çavuşoğlu yönetmeliğin iptali için TÜDAM olarak Danıştay’a dava açtıklarını ve sektörün uluslararası standartlarda sağlıklı bir gelişme göstermesi için TÜDAM olarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
56 bin şirket kayıt dışı
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı – TÜKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ceylan konuşmasında Avrupa Birliği müzakerelerinde maliyeti en yüksek konunun çevre konusu olduğuna vurgu yapan Ceylan, ülkemizde çevre bilincinin çok hızlı bir şekilde gelişmesinin gerektiğini savundu. Çevreye duyarlı üreticilere, çevre bilinci olan tüketicilere ve çevre ile ilgili istatistiki bilgilere ihtiyaç olduğunu aktaran Ceylan şöyle devam etti:
“Çevre bilincinin gelişmesi için nitelikli ve yetişmiş personel, finans kaynaklarına ihtiyaç var. Belediyelerin atık bertaraf etmekten çok para kazanma derdine düştükleri görülmektedir. Atık bertaraf etme alanındaki büyüme sanayileşme hızına yetişememektedir. Belediyelerin çevre zabıtası uygulaması başlatması ve fahri çevre müfettişleri uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Türkiye’de atık üreten 70 bin şirketten sadece 14 bini kayıt altına alınmıştır. Bu rakamın hızla artması ve kayıtların tamamlanması gerekmektedir.“

Hedef 2023 yılında 3 milyon ton

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı – ÇEVKO Yöneticisi Mete İmer ise ÇEVKO olarak 400 bin ton atık topladıklarını söyleyerek, 100’den fazla belediyeyle işbirliği yaptıklarını, Türkiye’de katı atık toplama işlerinin belediyelerin yerine getirmesi gereken bir zorunluluk olmasına rağmen hala sisteme dahil olmayan belediyelerin var olduğunu ve bu belediyelerin de sisteme katılmasını beklediklerini belirtti. İmer, ÇEVKO’nun 2023 yılı için hedeflerinin ise katı atık toplama oranını yüzde 60 çıkarmak ve 3 milyon ton atığın geri kazanımını gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. İmer, ayrıca Türkiye nüfusunun 12 milyonunun geri kazanım sisteminde olduğunu 2023 yılında bu rakamın 60 milyona çıkmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sektörel Fuarcılık hakkında:

Sektörel Fuarcılık 1992 yılında Teknik Yayıncılık A.Ş. bünyesinde fuar, kongre, konferans, sempozyum, sergi ve seminer faaliyetlerini sürdürürken, fuar düzenleme ile ilgili yasa ve yönetmelikler gereği 2000 yılında Teknik Yayıncılık Grubu’nun iştiraklerinden biri olarak kurulmuştur.
Enerji sektörü başta olmak üzere, enerji alt sektörlerine, yenilenebilir enerji sektörüne, enerji verimliliği sektörüne, atık teknolojileri Sektörüne, yangın ve güvenlik sektörüne, mekanik tesisat, yalıtım vb. sektörlerine yönelik ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, sergi ve fuar organizasyonları düzenlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir