Araç çubuğuna atla

Antalya Turizm Stratejisi 2023

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 101 SAYFA 2007 YILINDA
Hizmet Kalitesi Stratejisi
Strateji: Turizm sektörünün her bileşeninde Toplam Kalite Yönetiminin Etkin Kılınması

Hizmet kalitesinin ve standartının geliştirilmesi, sürekli gelişmeyi, müşteri ve çalışan memnuniyetini, katılımcılığı ön planda tutan bir yönetim anlayışını getirecektir. Böylece kalite uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması, işletmelerin hizmet standartını ve verimliliğini artıracak, rekabet gücü ve pazarlama açısından da işletmelere büyük yararlar sağlayacaktır.

Gelişmeye açık bir kalite sistemi ile hizmetler iyileştirilecektir. Böylelikle verimlilik artacak, mevcut kaynaklar optimum kullanılacak ve işin hatasız yapılması ile hizmet maliyeti düşecek ve zamandan tasarruf edilecektir.

Yukarıda yapmış olduğum alıntı Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Eylem planı 2007-2013. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında yayımlanmıştır.

Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi’nde belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023 yılında, altmış üç milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık, bin üçyüz elli dolar harcamaya ulaşılması ve kişi başına düşen milli gelirin yirmi beş bin dolar olması hedeflenmektedir. 2010 yılında gerçekleşen kişi başı gelir on bin yetmiş dokuz dolar. Bu da kişi başı gelirin aylık sekiz yüz kırk dolardan, iki bin seksen üç dolara yükselmesi anlamına gelmektedir. Peki Antalya da artış nasıl sağlanacaktır?

Kişi başı geliri iki kattan fazla artırmanın yollarını Antalya şimdiden düşünmelidir. Bugün geliri artırmanın en önemli yolu, hizmet kalitesini artırmak dolayısıyla yüksek kalitede hizmet verecek personeli yetiştirmek ve nitelikli personele de yüksek ücret ödeyebilmek. Beş yıldızlı bir otelde çalışan 400 personelin yaklaşık %60’ı asgari ücret seviyesinde maaş alıyorsa, Antalya da kişi başı geliri yıllık yirmi beş bin dolarlara nasıl yükselteceğiz. İşletmelerin yüksek maaş politikası uygulayabilmesi için hizmet kalitesini artırarak fiyatlarını yükseltmesi gerekmektedir. Burada tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Konusu gündeme geliyor. Yani önce karlılığı artırıp mı, hizmet kalitesini dolayısıyla personel ücretlerini yükselteceğiz, yoksa önce hizmet kalitesini artırıp sonra mı karlılığı artıracağız.

Burada hangisinin önce yapılacağı da belli aslında..Bakış açımızı değiştireceğiz. Bir yılda en az personelle karlılığı maximize etmek yerine, önümüzdeki beş yılda en fazla personelle optimum karı nasıl elde ederimi düşünmek zorundayız. İşletme için bir personel az çalıştırmak, nitelikli olmayan personel çalıştırmak, personeline yatırım yapmamak, karlılık değil, ancak gelecekten çalmaktır. Eğer planlarımızı 2023 yılına göre yapacaksak, bir personel fazla çalıştırmayı, nitelikli personel çalıştırmayı, personele en yüksek ücreti vermeyi, verimliliği sağlamak zorundayız. Ekibimizdeki nitelikle personel sayısı, her geçen gün artmıyorsa, her yıl personelimize daha fazla yatırım yapmıyorsak, personel sayımız her yıl artmıyorsa, hizmet kalitemiz ve karlılığımızın da artması uzun vadede çok mümkün olamayacaktır.

Turizm sektörünün her bileşeninde Toplam Kalite Yönetiminin etkin kılınması, Turizm Bakanlığımızın hizmet kalitesinin artırılmasındaki stratejisi olarak belirlenmiştir.

İşletmemizde kalite yönetim sistemini nasıl uygulayacağız? Neden Japonya başta olmak üzere tüm dünyada uygulanması önerilen bu sistem ülkemizde tam anlamıyla hayata geçmiyor veya geçirilemiyor? Oysa tüm işletme sahipleri hizmet kalitelerinin artması gerektiği konusunda, hizmet standartlarının oluşturulması, yükseltilmesi konusunda, verilen hizmetin misafir tarafından algılanma düzeyinin ölçümü, performans ölçümü gerektiği konusunda hem fikir.

Ancak Toplam Kalite Yönetimini etkin olarak uygulamaya sıra geldiğinde hep çekimser, hep uzak duran bir tutum içerisinde. Evet şu bir gerçek işletmeler belli bir başarıyı yakalayabiliyor, belli hedeflere ulaşabiliyor ancak bir sonraki aşamaya geçmek, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek, kurumsallaşmayı sağlamak o kadar kolay olmuyor. İşte bu noktada fedakâr olmak, 2023 yılı hedeflerini düşünerek hareket etmek zorundayız. Eğer işletme kendi geleceğini planlayamazsa, planlanan gelecek içerisinde yok olmaya mahkum. Bunun örneklerini dünya da çok net görmekteyiz. Mesela GSM sektöründe, sektörü var eden Ericsson şu anda nerede? Pazarın hakimiyken, Sony ile birleşmek zorunda kaldı ve şimdi, Apple ve Blackberyy den geriye kalan pazarda var olmaya çalışıyor. Ericson pazar lideriyken bir anda Apple in IPhone nasıl pazara hakim oldu…Iphone ne yaptı, aslında basit telefonu telefon olmaktan çıkardı, yani ürün kalitesini geliştirmeyi çok aşarak yeni bir ürün tasarladı ve piyasanın hakimi oldu, şimdi herkes Iphone 5 için sırada…. Her ne kadar sektör farklı da olsa aslında temel çıkış noktası aynı…

Toplam kalite sistemine yatırım, yani geleceğe yatırım, yani insana yatırım, sonuçta hizmet kalitesinin artışı ve ürün&hizmet farklılaştırması………..Bunu sağlamak kolay mı? Kolay olan hiç bir şey bizi doğru sonucu götürmez. Ama gerçeklere de gözümüzü kapatmak hiçbir sorunumuzu çözmez, geleceğimizden çalar ve bizi başkalarının planlarına dahil eder. Biz başkalarının planlarına dahil olmak değil, başkalarını planlarımıza dahil etmek istiyorsak;

En kısa sürede Antalya ve Antalya’ yı Antalya yapan işletmelerin de 2023 stratejik planını oluşturarak, Turizm sektörünün her bileşeninde Toplam Kalite Yönetimini Etkin Kılması ve hayata geçirmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir